Onbetaalde facturen voor verrichte diensten of verkochte goederen zijn vaak het onderwerp van incasso in Amsterdam. In een notendop, u hebt een opdracht uitgevoerd voor een klant die er tevreden over is, maar weigert uw factuur te betalen. De meeste bedrijven zullen dan veel herinneringen sturen en de klant bellen. Als de factuur niet wordt betaald, kunt u een incassobureau in Amsterdam zoals Koning en de Raadt inschakelen om de factuur te innen.

De twee verschillende fases van incasso in Amsterdam

De buitengerechtelijke en de gerechtelijke procedure zijn de twee fasen van een incassotraject in Amsterdam. Koning en de Raadt kan voor u beide procedures verzorgen, omdat zij zowel incasso als juridische zaken als diensten verleent.

Fase 1. De buitengerechtelijke fase

Een ingebrekestelling en een aanmaningsprocedure vormen de buitengerechtelijke procedure. Er wordt ook een telefoontje gepleegd naar de schuldenaar. In de meeste gevallen heeft de debiteur op dit moment al betaald. Als de debiteur niet in staat is de hele schuld in één keer te betalen, wordt er een betalingsregeling opgesteld. Koning en de Raadt zal ervoor zorgen dat de betaling binnen enkele weken, of in bepaalde situaties enkele maanden, wordt voldaan.

Fase 2. De gerechtelijke fase

Indien betaling uitblijft, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Een dagvaarding met beslaglegging of een faillissementsaanvraag van de schuldenaar zijn hierbij de twee mogelijkheden.

1. Het dagvaarden van de schuldenaar

In de meeste gevallen kiest Koning en de Raadt voor het dagvaardingsexploot van de schuldenaar. Koning en de Raadt stelt een dagvaarding op waarin ze uw klacht expliciet beschrijven. Een door hen gemachtigde deurwaarder bezorgt de dagvaarding bij uw debiteur. In de dagvaarding staat ook de dag waarop de zaak voor de rechter zal worden behandeld. Om een gerechtelijke procedure te voorkomen, betaalt de debiteur vaak op dit moment. Als er toch een rechtszaak wordt aangespannen, zijn er twee mogelijkheden:

De debiteur (of zijn advocaat) meldt zich niet bij de zitting. De rechter zal onmiddellijk een vonnis in uw voordeel uitspreken, waardoor Koning en de Raadt beslag kunnen leggen op bankrekeningen, loon, huishouden, voorraden en andere bezittingen.

De debiteur (of zijn advocaat) meldt zich wel en verdedigd zich. De rechter beslist dan of meer processtukken moeten worden ingediend of dat een hoorzitting moet worden gehouden. De eerste verantwoordelijkheid van een advocaat is het opstellen van deze processtukken en het begeleiden van een hoorzitting. De juristen van Koning en de Raadt zijn adequaat opgeleid om deze taken voor u uit handen te nemen. Daarna zal de rechter een vonnis wijzen. Met een winnend vonnis op tegenspraak kan Koning en de Raadt ook beslag leggen.

2. Het aanvragen van Faillissement

De andere optie, het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar, vereist de aanwezigheid van een tweede schuldeiser met een vordering naast de uwe. Een advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank om het faillissement aan te vragen. Het voordeel van het aanvragen van het faillissement van uw debiteur is dat als hij nog geld heeft, hij daarmee uw vordering zal betalen. Het nadeel is dat als de aanvraag wordt toegewezen en de schuldenaar failliet gaat, u vaak niets of een heel klein bedrag krijgt.

Final Thougts

Ten slotte moeten debiteuren onmiddellijk worden aangesproken. Als ondanks herhaalde aanmaningen niet is betaald, is het mogelijk dat er gewoon onvoldoende geld is om te betalen. Als u snel handelt, kunt u andere schuldeisers voor zijn en uw factuur alsnog betaald krijgen.

Alle juristen van Koning en de Raadt beschikken over een uitgebreide expertise in incasso in Amsterdam. Snel aan de slag met Koning en de Raadt? U kunt direct online een zaak ter incasso overdragen via onderstaande knop!

Bekijk onze andere blogs!

Comments are closed.